Ingen oppdrag for små, for store eller for vanskelige!                       

Referanser:

Kvalsund kommune - Vannledning Kokelv

Hammerfest kommune - Vann og avløp Sjøgata

Hammerfest kommune - Boligfelt, Fuglenesåsen

Hammerfest kommune - Molo

Statoil - Tomt for rigg, Meland

Kvalsund kommune - Avløpsanlegg

Kvalsund kommune - Tomt til idrettshallen

Se bilder fra disse prosjektene

Besøksadresse
Rådhusveien 13
9620 Kvalsund

Postadresse
Postboks 85
9621 Kvalsund
Epost: mail@kmtas.no

Telefon
Administrasjon  78 41 61 35
Mobil Geir         95 12 21 00
Mobil Kjetil        48 09 84 75