Ingen oppdrag for små, for store eller for vanskelige!                       

Maskinpark:

  • Beltegravere 4 stk 2 - 26 tonn
  • Hjulgraver 15 tonn
  • Hjullastere 3 stk 12 - 20 tonn
  • Lastebiler 2 stk tippbiler og 1 stk krokbil
  • Maskinhenger 4 akslet slepehenger

  • Belteknuser
  • Kornknuser
  • Sikteverk
  • Heatwork teletinere

Besøksadresse
Rådhusveien 13
9620 Kvalsund

Postadresse
Postboks 85
9621 Kvalsund
Epost: mail@kmtas.no

Telefon
Administrasjon  78 41 61 35
Mobil Geir         95 12 21 00
Mobil Kjetil        48 09 84 75